Õppematerjalid

Õppematerjalid kodulabori projekti kodulehel

Robot igaühele

Jooneroboti võistluse reeglid

Väljak

 1. Väljak on valget värvi 3 kuni 10 m² suurune sünteetiline kate.
 2. Joon on väljakule trükitud musta värviga 15 mm laiusena.
 3. Joone trajektoor on suletud, ehk see moodustab lõputu ringi.
 4. Joone minimaalne pöörderaadius on 20 cm.
 5. Joont ümbritseb mõlemalt poolt 25 cm vaba väljakupinda, välja arvatud ristmikel.
 6. Ristmikul ristuvad jooned sirgelt täisnurga all vähemalt 20 cm ulatuses.
 7. Joonel ei ole eraldi märgitud stardi- ja finishijoont.
 8. Joone trajektoori ei avaldata enne võistluspäeva.

Robot

 1. Roboti maksimaalsed mõõdud on 25 x 25 x 25 cm ja mass 1 kg.
 2. Robot peab joone järgimisel seda katma, vastasel juhul loetakse sõit ebaõnnestunuks.
 3. Ristmikel peab robot järgima otsesuunas kulgevat trajektoori.
 4. Robot ei tohi kahjustada väljakut ega olla ohtlik pealtvaatajatele.
 5. Kõrgemate kui 24 V pingete kasutamine on keelatud.
 6. Robotil peab olema start- ja stopp nupp.

Võistlemine

 1. Robotid võistlevad joone trajektoori ühes suunas läbimises aja peale.
 2. Aega mõõdab kindlas punktis optilise anduriga automaatika.
 3. Igal robotil on kuni 3 katset millest arvesse läheb parim (kiireim) aeg.
 4. Võidab robot kes saab parima aja.

Organiseerimine

 1. Võistlemiseks ja katsetamiseks on eraldi identsed väljakud.
 2. Enne võistlust tuleb läbida registratuur mille käigus teostatakse robotile tehniline kontroll ning kleebitakse number.
 3. Võistlemiseks, ehk katsete tegemiseks, on võistlejatele ette nähtud 2 tundi.
 4. Katsete tegemiseks on elav järjekord.
 5. Katseid võib teha erinevatel aegadel või ühe korraga mitu tükki.
 6. Maksimaalne lubatud roboti ringi aeg on 3 minutit. Selle ületamisel katse ebaõnnestub.
 7. Esimese tunni jooksul peavad kõik robotid tegema vähemalt ühe katse, vastasel korral teisel tunnil võistelda ei saa.
 8. Võistlusel tekkivaid küsimusi ja probleeme lahendab kohtunik.
Juri Gavšin, Maarja Kruusmaa Robootika Tallinna Tehnikaülikool


Tagasi üles